Trollegater
  

Trollegater är en av Sveriges största urbergsgrottor. I grottan finns ett system av gångar som är nära hundra meter långt. Grottan ligger i södra Östergötland där antalet urbergsgrottor är fler än någon annanstans i Norden. Äventyr och spänning väntar Dig som vill utforska Trollegater!

Man anser att Trollegater började bildas omedelbart efter att den senaste landisen smält bort från södra Östergötland. Då inträffade ett antal jordbävningar, som ledde till att sprickor uppstod i urberget. När landisen försvunnit utlöstes spänningar i berggrunden pga landhöjningen. Sprickorna i urberget vidgades och fördjupades och bergblocken försköts. Så bildades ett antal grottor och djupa klyftor i omgivningarna. Den stora grottan, där det enligt folksägnen förr i tiden bodde troll, är den mest intressanta. Genom en smal gång kommer Du till en sal. I bortre änden på salen finns öppningar till två långa gångar som längst in är förbundna med varandra. Höjden i grottan varierar, på flera platser kan Du stå upprätt. Oöm klädsel och ficklampa rekommenderas. Dessutom finns ett antal mindre grottor och hålor. Den som vill hålla sig ovan jord kan gå i de långa och breda sprickorna - "gatera".

Trollegater

  Fakta

Storlek: 1,7 ha
Ägare: Kinda Häradsallmänning
Läge: V Rimforsa
Naturtyp: Urberg, barrskog
Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
tel: 013-196000 (vxl)